IMG_1496.jpg/enthoven-04.jpg/IMG_1497.jpg/IMG_1479.jpg/naamloos.JPG/header6.jpg/slider.jpg/

Persbericht zuiveringsinstallatie

In de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties wordt vanaf heden ook opgenomen of door de BZG beoordeelde zuiveringsinstallaties voldoen aan het ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) neemt vanaf heden in de beoordeling ook mee of een zuiveringsinstallatie voldoet aan tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

Voor de zuiveringsinstallaties die reeds op de BZG-lijst staan is een aanvullende beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat met de zuiveringsinstallaties die nu op de BZG-lijst staan ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

De beoordeling op het 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid zal ook worden verwerkt in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’.

De BZG-lijst is te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de BZG mevr. C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06-51103638, e-mail; corine.baltus@rws.nl